Algemene voorwaarden Terra Preta

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze (mondelinge of schriftelijke) offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en/of leveringen en diensten in de ruimste zin van het woord. Onze voorwaarden zijn middels de onderstaande link in te zien en zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossierummer 34322151.

Bekijk onze algemene voorwaarden hier