Blog: Re-design en Re-alignment

May 20, 2014

Internet kent al vanaf haar ontstaan een cultuur van periodiek re-design. Alhoewel het woord re-design suggereert dat het alleen een visuele verandering betreft, gaat het vaak ook gepaard met de verbetering van elementaire code en userinteractie (gebruikerservaring) om zo een optimaal resultaat te behalen.

Re-design of re-alignment?

Niet in alle gevallen is een re-design noodzakelijk en kunnen kleinere aanpassingen ook een aanzienlijke verbeterslag bieden. Dit noemen we re-alignment. We gaan op beide processen in om het verschil toe te lichten.

Re-design, een volledige make over en verbetering

Een re-design van een website heeft een grote impact op de bezoekers. Vaste bezoekers hebben zich een bepaalde gewoonte eigen gemaakt waarmee zij door de site navigeren om zo aan de gewenste informatie te komen. Bij een re-design moeten zij deze methode vaak opnieuw uitvinden.

Mede vanuit dit gebruikersoogpunt is het noodzakelijk allereerst na te denken of een website een compleet ‘re-design’ nodig heeft, of wellicht eerder een ‘re-alignment’. Daarbij is het in het geval van redesign van essentieel belang dat de belangrijkste informatie en pagina’s, op basis van statistieken en eventueel enquêtes, zeer eenvoudig met niet meer dan 2 klikken beschikbaar blijft.

Re-alignment, een minder ingrijpende verbeterslag

Re-alignment is een vakterm voor het ‘her-uitlijnen’ van een website. Hieronder wordt verstaan het optimaliseren van het visuele aspect van de website op een minder rigoureuze manier dan een re-design. Onder re-alignment valt tevens het optimaliseren van de code aan de hand van de nieuwste technieken.

De definitie van re-alignment is:“Het re-alignen van een website houdt een serie van veranderingen in loop van tijd in met als doel specifieke commerciële doelstellingen te bevorderen.”

Wanneer is het tijd om uw website aan te passen?

Afhankelijk van diverse factoren kan worden gekozen voor een re-design of een re-alignment. Wanneer mogelijk en er voldoende verbetering te behalen is, is re-alignment te prefereren boven re-design. Dit is zeker het geval voor websites met een grote vaste gebruikersgroep.

Na re-alignment komt re-design

Wanneer er al diverse malen een re-alignment is uitgevoerd en dus sprake is van een geleidelijke verbetering van de website, is het niet altijd mogelijk om met een nieuwe re-alignment de gewenste doelstellingen te behalen. Zodra een website meerdere veranderingen ondervindt, kunnen er namelijk inconsistenties in de website sluipen en zo de gebruikerservaring ondermijnen.

Daarom zullen alle websites op een gegeven moment een re-design nodig hebben. Hierbij is het dus essentieel de bestaande behoeften van uw gebruikers te kennen en centraal te stellen in het proces.

De motivatie voor een Re-design

Het volledig vernieuwen van een website omdat hij er “oud” uitziet, is in de meeste gevallen niet voldoende om een re-design te doen. Websites met een extreem verouderde vormgeving en techniek daar gelaten.

Een re-design wordt vaak ingezet vanwege een van de volgende punten of een combinatie daarvan:

  • Verandering in het business model;
  • Herpositionering van het merk;
  • Een verandering van trends in de markt;
  • Inconsistentie in de gebruikerservaring;
  • De code onbeheersbaar is geworden (performance issue);
  • De website moet op mobiele apparaten werken (responsive);
  • Een dalende conversie (bijvoorbeeld verkopen, downloads of aanmeldingen);
  • Een uitbreiding van de gewenste functionaliteiten;
  • De behoefte aan een ander Content Management Systeem.

Ook kan re-design een mogelijkheid zijn voor promotie doeleinden. Het nieuwe uiterlijk van de website kan weer een frisse wind zijn wat de oude website nieuw leven in blaast.

Responsive design

Een huidige, veel gehoorde motivatie om actie te ondernemen is de weergave van websites en webshops op mobiele apparaten.

Omdat de website zich aan moet passen aan het formaat/scherm resolutie van het apparaat waarop het getoond wordt (pc, laptop, mobiel of tablet), zijn fundamentele veranderingen in de indeling van de website vereist. Kolommen moeten anders worden uitgelijnd en de navigatie moet worden aangepast.

In vaktermen heet het rekening houden met alle schermresoluties “Responsive webdesign”. Het gebruik van responsive design resulteert in een website die zich schaalt en indeelt op basis van de schermresolutie van de gebruiker.  In dit soort projecten moet de onderliggende structuur aangepast worden en spreken we van een re-design.