Prowareness

Project
Facts
Project

Prowareness is er, net zoals Terra Preta, van overtuigd dat software development een ‘vak’ is. Een vak dat, door specialisten, op een professionele manier moet worden opgepakt. Daar wil Prowareness graag een bijdrage aan leveren en daarvoor gebruikt met de methodiek Agile als leidraad.

Agile Scrum, ook bij Terra Preta

Binnen Prowareness heeft men het Agile-principe hoog in het vaandel staan. Evenals Terra Preta, die de Agile Scrum methodiek in haar software ontwikkeling toepast. Scrum is een methodiek die zorgt voor hoge effectiviteit, veel verantwoordelijkheid en weinig overheid. Het is een methode die zorgt voor een flexibel en doeltreffende ontwikkelproces.

Huisstijl van Prowareness door Terra Preta

Wij verzorgden voor Prowarenesss het nieuwe logo en de huisstijl. Centrale doelstelling bij het nieuwe logo was verbetering van de leesbaarheid van het woord Prowareness, hetgeen succesvol door ons is vervuld.

Facts

Facts

  • Logo en huisstijl
  • Huissstijl drukwerk
  • Grafische vormgeving