Aantal tabletgebruikers stijgt tot ruim 2.8 miljoen

July 31, 2012

In de eerste helft van 2012 is het aantal tabletgebruikers gestegen tot ruim 2,8 miljoen Nederlanders. Dit betekent dat inmiddels 23% van alle personen die wel eens internetten een tablet tot hun beschikking heeft. In december 2011 waren dit nog 1,7 miljoen personen (14%). Per half jaar komen er op dit moment meer dan 1 miljoen gebruikers bij.

Resultaat

Dit blijkt uit de resultaten van het onderzoek Trends in Digitale Media van Intomart GfK die vandaag bekend worden gemaakt. Dit onderzoek verschaft inzicht in het gebruik van smartphones en tablets en het mediagebruik op deze apparaten.

Meestal wordt de tablet thuis gebruikt; 96% geeft een locatie binnenshuis op als een plek waar de tablet het meest wordt gebruikt, 29% noemt ook een locatie buitenshuis. De gebruiksfrequentie van de tablet neemt toe en 73% gebruikt de tablet één of meer keer per dag.

De meeste tabletgebruikers hebben een iPad van Apple. Ten opzichte van de andere merken downloaden de iPad gebruikers twee keer zoveel apps als de gebruikers van andere merken. De meest gedownloade media-app op de tablet is Youtube (48%).

Het aantal bezitters van de smartphone stijgt ook, maar minder explosief dan de tablets: van 5,4 miljoen smartphone-bezitters in december 2011 tot 6 miljoen smartphone-bezitters in juni 2012. Ook voor smartphones geldt dat de Apple gebruiker meer apps downloadt, zelfs drie keer zoveel, dan de gebruikers van andere merken: de iPhone heeft gemiddeld 40 apps, op andere smartphones treffen we gemiddeld 13 apps aan. Wat betreft de meest gedownloade media-app op de smartphone wordt YouTube van de eerste plek verdrongen door NU.

Inmiddels heeft 75% van de internetters één of meerdere accounts bij een social network. Facebook en Twitter kennen de meeste bezoeken en posts.

De digitale kijker, luisteraar en lezer

Het lezen van dagbladen en tijdschriften gebeurt steeds vaker digitaal. Inmiddels leest 24% de krant wel eens op de smartphone (18% in 2011) en 15% wel eens op de tablet (4% in 2011). In de ochtend wordt het nieuws gevolgd via de gedrukte krant. In de loop van de dag volgt men het nieuws via de websites en de apps op de smartphone en de tablet. TV kijken en radio luisteren gebeurt in toenemende mate op de tablet.

Het onderzoek Trends in Digitale Media is uitgevoerd door Intomart GfK in samenwerking met Cebuco, Vinex en PMA. De steekproef bestaat uit 1.169 Nederlanders van 13 jaar of ouder die gebruik maken van internet en is representatief voor 12.505.000 internetters. Het onderzoek wordt twee keer per jaar uitgevoerd.

Bron: Algemene Nederlands Persbureau, 25-06-2012